Blog post + left sidebar (Demo) – Moon Star Webdesign
Blog post + left sidebar

Jeg vil meget gerne høre om en gammel klausul fra 1869 stadig kan være gældende ? Den handler om retten til at køre med hestevogn/ senere andet køretøj forbi anden ejers hus ( hvilket senere blev opført på grunden i 1964). Klausulen blev oprettet da man på daværende tidspunkt skulle hente / køre hø m m hjem til landbrugsejendom fra nærliggende eng. Jorden til gården er for år tilbage solgt fra og vejen er siden blevet indsnævret og benyttes pt kun til cyklister og gående. Men det er ret tæt på huset, så derfor spørgsmålet.

Vil sådan en klausul gælde i al evighed ?

 

Hvis der er oprettet en klausul – og denne er tinglyst – er den stadig gældende. Du skriver selv, at den blev oprettet med det formål at køre/hente hø fra en nærliggende eng, hvorfor anvendelsen af stien skal ske til dette formål. For at give dig et mere præcist svar er jeg nødt til at se selve klausulens ordlyd m.v.

Forholdene omkring klausulen kan været ændret på nuværende tidspunkt, således at klausulen ikke længere kan håndhæves, f.eks. hvis der ikke længere er en sti eller om det ikke længere er muligt at komme til med et køretøj, nu hvor vejen er blevet indsnævret og kun benyttes af cyklister og gående. Som følge heraf kan klausulen have overlevet sig og dermed ikke længere have noget formål. For at vurdere om det er tilfældet er jeg nødt til at vide mere om de faktiske forhold.

Hvis klausulen ikke længere har noget formål kan den måske aflyses fra tingbogen. Har du brug for bistand i den henseende er du velkommen til at forsvarsadvokat i Odense.

Kære Dickmeiss advokater Jeg er på en generalforsamling i en ungdomsforening med 2000 medlemmer og 86 tilstedeværende medlemmer af tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer blevet beskyldt for chikane og trusler over for andre ikke-tilstedeværende medlemmer. Min eksklusionssag var oppe til genbehandling, men jeg tabte den. Jeg er selv aldrig fremvist de påståede anklager og generalforsamlingen blev ikke forevist nogen dokumentation. Jeg protesterede over påstandene, der vitterligt ikke er rigtige. Min eksklusion er vagt begrundet af flere bestyrelsers ‘besvær’ med mig igennem 6 års medlemsskab. Jeg har været kritisk over for dem og indgået i enkelte ophedede konflikter med andre frivillige, men de udokumenterede påstande nåede et ekstremt niveau på generalforsamlingen, da bestyrelsen anede et stemningsskifte mod dem. De spinnede det til at blive en tillidsafstemning til deres beslutning om eksklusion i 2016 og argumenterede igen for at holde på deres dokumentation (selv over for mig i hele forløbet) med et usagligt argument om tavshedspligt. Jeg er kommende læge og medlemmerne er mange af dem også kommende læger. Injurierne om trusler og chikane kan derfor blive skadeligt for mit fremtidige virke i

branchen. Jeg ved ikke, om det kommende offentlige referatet fra GF bliver med mit navn anonymiseret eller ej – og om injurierne vil indgå. Jeg vil gerne høre, om I mener, at der kunne være en injuriesag i dette.

Som udgangspunkt er det efter straffelovens § 267 ulovligt at krænke en andens ære – dvs. injurier. Det er en privat straffesag, hvor du anlægger og fører sagen og skal bevise at de pågældende udtalelser er injurier. Hvis du får ret kan de pågældende der har fremsat udtalelserne blive idømt dagbøder, der tilfalder det offentlige. Herudover kan du kræve en erstatning for æreskrænkelse.

Det er en forholdsvis kostbar affære at føre en injuriesag – du må påregne omkostninger i niveauet +25.000 kr. og selvom du vinder sagen vil du ikke få disse omkostninger refunderet.

Er du ikke enig i din eksklusion samt eksklusionsgrundlag, har du krav på at få en domstols ord på, hvorvidt eksklusionen er sket i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt gældende foreningsretlige regler. Ud fra domspraksis skal der være et saglighedskrav, dvs. at der skal være en solid grund til at beslutte, at du ikke længere kan være medlem, hvilket domstolene gerne vurderer.

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har brug for hjælp. Så kan vi aftale de nærmere vilkår for min bistand.

Hej Vilhelm Dickmeiss, jeg skriver ind til jer da jeg er i tvivl om, det kan betale sig at sagsøge storms pakhus, da jeg fik en skade ude ved deres udendørs arealer, hvor de sådan nogle spidse bålplader ude ved døren. Har forstuvet hele min ankel, ikke kunne gå i 4 dage og senere nu skal bevæge mig med krykker. Jeg kommer til at have smerter i 3 måneder i foden. Men vil gerne vide om det kan betale sig med omkostningerne og om man kan få noget ud af det.

 

Som udgangspunkt har man som ejer af en ejendom handle-/tilsynspligt i forhold til ejendommen. Storms Pakhus er dermed pligtig til at sørge for, at I som kunder ikke kan komme til at skade ved at opholde jer der. Nu har jeg ikke kendskab til, hvordan det eksakt ser ud der, så det er ikke muligt for mig at indlede en vurdering af, hvorvidt der er tale om en misligholdelse fra Storms Pakhus’ side af. Herudover vil der i vurderingen også indgå, hvorvidt du har handlet i egenskyld, dvs. om du selv er skyld i skaden. Igen beror dette på en samlet vurdering af omstændighederne, som jeg ikke har det fulde overblik over.

Jeg vil foreslå dig i første omgang at kontakte Storms Pakhus og meddel dem at du er kommet til skade og tag forbehold for at få dit tab erstattet og opgøre dit foreløbige tab. Såfremt du har brug for hjælp hertil er du velkommen til at kontakte forsvarsadvokat Odense.

I forhold til omkostningerne ved en eventuel efterfølgende sag har du mulighed for at søge om fri proces. Du kan læse nærmere om betingelser her: http://www.advokatdickmeiss.dk/retshjaelp/fri-proces/

Fri proces dækker imidlertid ikke de indledende skridt, og omkostningerne her til vil du selv skulle afhold, men kan kræve at få disse dækket af Storms Pakhus.

Related Posts

Leave a comment