Fullwidth Post Sample (Demo) – Moon Star Webdesign
Fullwidth Post Sample
Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet

Forsvarerens rolle

Generelt forsvarshvervet

Benificeret forsvarer – Rpl. Kap. 4
Våbendrager eller vejviser

1. Modtagelse af sag
a. Klient henvender sig
– hvordan bliver man beskikket – Rpl. § 320-321
– rejseforbehold – Rpl. § 324, stk. 2
– bistand uden beskikkelse
– valgt forsvarer – Rpl. § 324

b. Modtagelse fra Retten
– habilitet – Rpl. § 329
– kan man nægte at modtage beskikkelse
– udelukkelse af en forsvarer – § 325-326

c. Beskikkelse af hjælpere eller sagkyndig bistand
Advokat som med-forsvarer

2. Grundlovsforhør

a. Samtale med klient
b. Hvordan forholder den sigtede sig til sigtelsen
c. Lukkede eller åbne døre, navne- og/eller referatforbud – Rpl. kap. 10
– klientens holdning
d. Skal klienten udtale sig?
e. Dokumentatiom, herunder oplæsning af politirapporter

e. Forsvarens rolle
– mistanke-kravet
strafbarhedskrav
– flugt-gentagelse eller påvirkningsrisiko
– proportionalitet
– anden indgreb end tilbageholdelse
– perioden

f. Kære
– strategi

g. Straksdom

3. Forsvarens rolle under efterforskningen
a. Afhøring hos politiet – Rpl. § 340 stk. 2 og § 346
– forsvarens rolle
– besvarelse af spørgsmål efter konsultation med forsvarer, Rpl. § 347, stk. 5
– formøde med klient
– kendskab til sagsakter – § Rpl. § 340 stk. 1
– retten til ikke r rsakterr om at udtale sig – Rpl. § 346 stk. 1
– gennemlæsninglmlg si af rapport og underskrivelse af politirapport – Rpl. § 346, stk. 3

b. Sagsakter
– retten til at modtage alt material – Rpl. § 340, stk. 1gennemlml r
– gennemlæsning før møde med klient
– gennemgang med klient
– forsvarspålæg – Rpl. § 340, stk. 4

c. Yderligere efterforskning
– besigtigelse af gerningssted
– samtale med evt. vVidner
– anmodning om yderligere efterforskning – Rpl. § 341

d. Retsmøder under efterforskningen – Rpl. 343
– tvangsprocesuelle indgreb – Rpl. Kap 36-37

e. Personlige oplysninger
– personundersøgelser – Rpl. § 436, stk. 1
– mental erklæring . Rpl. § 436, stk. 2

f. Deltagelse i retsmøde – Rpl. § 344, stk. 1

g. Tilståelsessager
– plea bargaining
– retten ikke bundet heraf ift sanktionen –

4. Når klienten er varetægtsfængslet
a. Besøg – Rpl. § 379, stk. 1 sidste pkt.
– hvor ofte
– gennemgang af sagsakter med klient
– cigaretter?
b. Telefonsamtaler/breve – Rpl. § 380
c. Afhøringer
– deltagelse – Rpl. § 340, stk. 2
– rolle
d. Pårørende
e. Tjenester
f. Fristforlængelser – Rpl. § 364
– skriftlige
– retsmøde

5. Anklageskriftet
a. Hvad er der rejst tiltale for
b. Opfylder anklageskrift de formelle krav– Rpl. § 437, stk.2-3
– hvornår skal en indsigelse rejses
c. Bevisfortegnelse
– anmodning om yderligere bevisførelse – Rpl. § 444
d. Ændring af anklageskrift – Rpl. § 442

6. Forberedelse af sagen
a. Gennemgang af sag
– Straffrihedsgrunde – Kriml. kap. 2
– Strafformildelsesgrunde – Kriml. § 123
b. Møde med klient
– gennemgang af sagsakter
– Fastlæggelse af påstand – delvis erkendelse
– klient kan ikke huske noget
c. Flere tiltalte
– i forening
– habilitetsproblemer
– drøftelser med medforsvarer
d. Strategi/Rådgivning til klient
– hvem bestemmer klienten eller bisidderen
– våbendrager eller vejviser

Udlevering af opgave

e. Forberedelse af klientens forklaring – Rpl. § 349, jfr. § 347 stk. 5
– må du fortælle klienten hvad han skal forklare
– må du fortælle om reglerne

f. Vurdering af tekniske beviser
– dna

g. Indkaldelse af andre vidner

h. Forberedelse af procedure
– skyldsspørgsmål
– sanktion
– konfiskation – Kriml. kap. 37

7. I retten til hovedforhandlingen
a. Tilstedeværelse
– forsvarer og anklager – Rpl. § 455
– tiltaltes – Rpl. §450-454 og § 458

b. Påstand
– hvem siger om tiltalte nægter eller erkender sig skyldig

c. Åbne/lukkede døre/navne eller referatforbud
– strategi
klientens interesse
– Afgørelse
forud for hovedforhandling – Rpl. § 448

d. Sagens forelæggelse
– supplerende forelæggelse

e. Klientens forklaring
– Retten til ikke at udtale sig – Rpl. § 456, stk. 2
– strategi
– kun svarer på spørgsmål fra forsvareren
– oplæsning af forklaring i grundlovsforhør
– forehold af forklaringer til politirapport
– tiltaltes påstand ændrer sig undervejs

f. Afhøring af forurettede
– farlige spørgsmål
– fjentligt vidne
Udlevering ad papir

g. Erstatningskrav
– erstatningspligt
– erstatningens størrelse
– udskydelse til civilt søgsmål
– Erstatningsnævnet

h. Tekniske beviser

i. Egne vidner

j. Genafhøring af klient

k. Personlige oplysninger

l. Procedure
– bemærkninger til anklagers
– Disposition
indledning
anklageskrift
bevistema
skyldsforholdet
sanktion
konfiskation
erstatning
– Kropssprog og stemmeføring
– Replik og duplik

m. Klientens brug af det sidste ord – Rpl. 472, stk. 2
n. Dom
o. Ankevejledning – Rpl. § 479, stk. 2
– betænkningstid
– formildelse eller frifindelse

p. Videokonference
– hele domsforhandlingen
– vidner

8. Forholdet til offentligheden/pressen – Rpl. Kap 41
a. Er det i klientens interesse at forsvareren udtaler sig
b. Tavshedspligt

9. Vederlag – Rpl. § 331la
a. Tidsopgørelse
b. Beregning af salær i forhold til takster

10. Sagens behandling i Landsretten
a. Ny forsvarer
b. Ny strategi

11. Bistand til klienten efter domsforhandlingen
a. Beskikkelsen ophør
b. Klientens problemer under afsoning
c. Genoptagelse af sag – Rpl. §§ 579-592

12. Bistand til Forurettede – Rpl. § 333

a. bisidder til forurettede
b. opgaver
– deltagelse i afhøringer
– deltagelse i hovedforhandling
– begæring om dørlukning i sædlighedssager – Rpl. §
115
– udarbejdelse af erststningsopgørelse

c. møde med forurettede
– hvad må du gennemgå med forurettede

Related Posts