Blog post + right sidebar (Demo) – Moon Star Webdesign
Blog post + right sidebar

Frifundet for at have holdt en kvinde fanget i mere end 1 måned

Østre Landsret har den 15. marts 2017 afsagt dom i en ankesag, hvor en mand var tiltalt for at have frihedsberøvet en kvinde i mere end 1 måned og udnyttet hende økonomisk samt have udøvet vold, ulovlig tvang og fremsat trusler mod hende. I byretten var manden blevet idømt 3 års fængsel og udvist af Danmark for bestandigt. Østre Landsret frifandt manden for at have frihedsberøvet kvinden, udøvet ulovlig tvang og udnyttet hende økonomisk, men dømte ham for i to forhold at have begået vold samt fremsat trusler.

Manden blev idømt 6 måneders fængsel og blev betinget udvist. Østre Landsret lagde ved deres afgørelse vægt på, at kvinden i den periode hun havde opholdt sig hos manden, havde haft rig mulighed for at søge hjælp, bl.a. i forbindelse med, at manden og kvinden færdedes rundt omkring i byen. For så vidt angår tiltalen om at manden havde udnyttet kvinden økonomisk frifandt landsretten manden herfor, idet landsretten lagde til grund, at kvinden havde foretaget de forskellige økonomiske dispositioner i tiltro til at parret skulle have en fremtid sammen, og at hun ikke havde modsat sig mandens udsagn eller forslag. Uanset at dispositionerne for en umiddelbar betragtning kunne synes ufornuftige, fandt landsretten ikke grundlag for at antage, at de ikke var sket af egen fri vilje.

Mandens forsvarer, advokat Dickmeiss, er meget tilfreds med Østre Landsrets dom. ”Der var der enighed om, at manden ikke fysisk havde indespærret eller tilbageholdt kvinden, og landsretten skulle tage stilling til om det psykiske pres, som manden havde udsat kvinden for, kunne udgøre en frihedsberøvelse. Dette fandt landsretten ikke. Det havde været en vidtrækkende fortolkning af begrebet frihedsberøvelse, hvis landsretten havde fundet, at der var tale om en frihedsberøvelse, når kvinden har færdes i det offentlige rum og har kunne bede andre mennesker om hjælp, uanset hun måtte være udsat for et psykisk pres.”

”Min kollega advokat Niklas Turan Kandemir førte sagen i byretten og landsrettens dom viser, at det var rigtigt at anke dommen, siger advokat Dickmeiss.” Manden har siden anholdelsen den 1. oktober 2015 og frem til domsafsigelsen i landsretten været varetægtsfængslet – svarende til en periode på 17 ½ måned. Da varetægtsfængslingen således har varet længere end den fængselsstraf manden blev idømt, vil han nu søge om erstatning for den ulovlige frihedsberøvelse, han selv har været udsat for, oplyser Advokat
Dickmeiss.

Related Posts

Comments (11)

Gentamicin Birth Contorl Overnight viagra online pharmacy Cialis Cachets Best Buy Zentel

Cytotec 200 Fausse Couche Viagra Nutzt Nichts Cephalexin Monohydrate viagra online prescription Provera Triclofem Medication Visa Accepted Without Dr Approval Viagra Pharmacie Gratuit

Progesterone Find From Canada Viagra Salud Valium buy generic cialis online Photo Of Amoxicillin Online Canadian Phar

Cephalexin Std viagra Doxycycline Hyclate 100mg Cap

Propecia Generic New York Warum Ist Levitra So Teuer Cuanto Cuesta El Cialis viagra Pet Med Amoxicillin Cytotec 30mg Vente Cialis 10mg

Topimax Without A Prescription Canada Online Pharmacy Next Day Delivery Kamagra Hair Loss Can Amoxicillin Kill Yeast

Buy Viagra In Indonesia Priligy Prezzo 2013 buy viagra online Price Of Viagra In Milwaukee Bootleg Viagra For Sale In Toronto

Keflex For Bv Levitra Senza Ricetta generic cialis overnight delivery Venta De Viagra En Concepcion Order Diflucan Online No Prescription Priligy Avis D’Utilisateur

Levitra Cialis Viagra Diferencias Potenzmittel Kamagra Nebenwirkung buy 5mg propecia in the uk Levitra Price Uk

Cialis Wirkung Dosis Itching Caused By Amoxicillin Acheter Du Viagra Par Correspondance online pharmacy Bentyl 20mg How To Buy

Can You Snort Cephalexin 500mg Kamagra Online Prescription Vente Viagra Pfizer antabuse over the counter generic Viagra Rezeptfrei Packstation Achat Cialis 10 Mg Farmaco Cialis Tadalafil

Leave a comment