Wordpress Design (Demo) – Moon Star Webdesign

Wordpress Design (Demo)

Vagtfolk: Klar til mere uddannelse og flere opgaver

Formand for VSL, Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning under Serviceforbundet, der organiserer alle landets vagt- og sikkerhedsmedarbejdere, ser positivt på, at Socialdemokratiet nu vil rydde op i vagtbranchen og samtidig vil skabe bedre uddannelsesforhold for branchens udøvere.

Socialdemokratiets retsordfører begrunder partiets forslag med, at det offentlige i stigende grad bruger private vagtfirmaer, fordi det pressede politi ikke kan overkomme det store behov for løsning af vagtopgaver, tiden kræver.

-Vi må derfor både sikre os, at vagtfirmaerne certificeres grundigt, så vi kender de firmaer, der overtager f.eks. politiets opgaver, ligesom vi skal have højnet vagtfunktionærernes uddannelse, siger hun.

VSL-formand Peter Jørgensen melder sig klar til at arbejde for både øget certificering og forbedring af uddannelsen.

-Nu er det foreløbig kun tanker fra Socialdemokratiets side, men når tankerne skal omdannes til konkrete forslag,  forventer jeg, at vi fra vagt- og sikkerhedsfunktionærernes side er med i arbejdet. Det er vore medlemmer, både nuværende og kommende, der skal lovgives for, og vi skal selvfølgelig  være med til at forme fremtidens rammer for vagt- og sikkerhedsuddannelsen, slår han fast.

Han forudser, at der i de kommende mange år vil blive brug for stadigt flere veluddannede medarbejdere i vagtbranchen.

-Truslen fra terrorister og øget kriminalitet skaber et stort behov for løsning af vagt- og sikkerhedsopgaver, og i vagtbranchen har vi et stort potentiale, som bør udnyttes meget bedre af det offentlige, f.eks. i forbindelse med aflastningsopgaver for politiet. I VSL har vi længe ventet på, at politikerne tog fat på både certificerings- og uddannelsesproblematikkerne. Godt det kommer nu – for det er hårdt tiltrængt, siger Peter Jørgensen.

Både arbejdsgivere og medarbejdere i vagtbranchen er enige om, at uddannelse og certificeringskrav skal forbedres. For sidstnævntes vedkommende er kun 76 ud af ca. 450 registrerede vagtfirmaer certificerede.

Uddannelsesforløbet for en vagt er i dag traditionelt fire uger langt og ingen krav om efteruddannelse.

Det ønsker Socialdemokratiet ændret, så vagtuddannelsen forlænges og efteruddannelse gøres obligatorisk.

Leave a comment