Ikke-kategoriseret

deltagende og teknologibårne adfærd

Danmarks Fotomuseum beskæftiger sig med visuel kommunikation i både teknisk forstand gennem fotografiapparaterne og i mere kunstnerisk forstand gennem fotografier, burde det kunne lade sig gøre at finde muligheder i teknologideterminismen. Måske kan digitaliseringen og den digitale generation netop give museet en fornyet værdi og relevans. Den digitale generation har en anden viden og nogle andre kompetencer end dens forældre og bedsteforældre og omvendt. I Fotomuseets tilfælde ser jeg dette som en fordel – som Tapscott og Prensky synes jeg, at museet skal tage ved lære af generationens innovative, igangsættende, deltagende og teknologibårne adfærd og kommunikation. Jeg vil foreslå, at museet benytter Flickr, blogs og opretter en Facebookprofil. Jeg vil her fokusere på Flickr og blogs, da formålet med Facebook er det samme som ved Holstebro Museum, nemlig at kommunikere der, hvor brugerne befinder sig. Flickr Som nævnt tidligere er Flickr et verdensomspændende online ”fotoalbum”. Billedet nedenfor har jeg fundet ved at søge på ”Kolding” – her ser man et billede fra Kolding, man får på et kort vist præcist Den digitale generation på museum 81 hvor det er taget og med hvilken type kamera. Derudover bliver brugerens andre fotografier vist som små ikoner, man kan vælge at kigge nærmere på. Nederst på siden (fremgår ikke her) er der mulighed for at kommentere billedet, hvilke mange som regel gør. http://www.flickr.com/photos/helle-belle/5132978609/in/photostream/ Flickr kan karakteriseres som et socialt medie, fordi det bygger på værdien af at udveksle billeder i et netværk med andre ”fotografer”. Kommunikationsformen kan derfor være både konsultativ og konversationel.

Den konsultative interaktion kan foregå ved at kommentere hinandens billeder og den konversationelle ved at brugerne gennem dialog i Flickr-bloggen skaber albums og udveksler erfaringer og viden om emner, de finder interessante. Flickr har endvidere funktionen Flickr World Map, hvor brugere ”geotagger” byer rundt om i verden, så man eksempelvis kan se billeder af Herning, som er taget af andre brugere: Den digitale generation på museum 82 http://www.flickr.com/map/ Mulighederne er mange for amatørfotografer såvel som professionelle eller helt almindelige brugere, der bare vil dele eller organisere sine billeder uanset kvaliteten. Danmarks Fotomuseum kan bruge Flickr ud fra flere formål. Det primære og overordnede formål kunne være at skabe et netværk for museets brugere, og eventuelt med tiden få spredt budskabet til andre fotointeresserede, som måske ikke i forvejen er brugere af Fotomuseet. Brooklyn Museum har oprettet en såkaldt pro-user profil på Flickr36, hvor dets mission står beskrevet, sammen med åbningstider og hvor det ellers kan findes på nettet (Facebook, YouTube, Twitter, MySpace). Derudover er der billeder fra museets samlinger, aktiviteter (”Sets”), brugernes billeder, et kronologisk arrangeret arkiv over tidspunkterne for hvornår billederne er taget og nogle af museets favorit-fotografier: http://www.flickr.com/photos/brooklyn_museum/sets/ Danmarks Fotomuseum kunne oprette en profil, der underbygger dets unikke profil som Danmarks eneste fotomuseum. Museet kunne også stå i front og opfordre Hernings borgere til at få placeret byen (og selvfølgelig museet) i billeder på Flickrmap – eventuelt i samarbejde med Kommunen, som endvidere kunne linke til Danmarks Fotomuseums projekt fra kommunens hjemmeside og dermed gøre flere opmærksomme på museets eksistens.

Museet kunne også bruge Flickr i forbindelse med dets særudstillinger eller faste samlinger, hvor brugerne ud fra specifikke emner kunne tage billeder med deres mobiltelefoner og uploade til Flickr. Disse billeder kunne fremgå af museets hjemmeside, hvor der linkes til dem, og derudover kunne en touchscreen i museet vise brugernes billeder og forklare, hvordan billederne skal uploades til Flickr. Museumslederen har udtrykt et ønske om at opstille en sådan skærm i museet, når midlerne er til det. Sådanne skærme kan fås som softwareløsninger specifikt designet til museets formål, og dermed kunne der laves en direkte forbindelse til YouTube eller Flickr.37 Et mere konkret indsatsområde, som museet vil kunne udvikle aktiviteter ud fra, kunne være at skabe relationer mellem den digitale generation og ”de analoge” ældre brugere. Børn og ældre kun- 36 En ”pro-profil” koster $24,95 om året (http://www.flickr.com/upgrade/) 37Jeg har i forbindelse med en praktikperiode på it-forskningsinstittutet Alexandra stiftet bekendtskab med sådanne softwareløsninger med touchscreens. Jeg var her ansat på projektet InfoGalleri, der udvikler touchscreens og softwareløsninger til muser og biblioteker og de fokuserede netop på, at bringe de sociale medier ind i museerne via touchscreens (http://www.infogalleri.dk/) Den digitale generation på museum 83 ne lære af hinanden ved at bedsteforældre eller forældre tager (børne-)børnene med på museet, men lader børnene tage styringen, så de ved hjælp af deres mobiltelefoner fotograferer udstillingen, som de så kunne uploade til museets Flickrprofil.

Skriv et svar