Ikke-kategoriseret

vil sikre hurtigere

Sundhedsudspillet i Tal
• 6 mia. kr. i ny nærhedsfond: Regeringen opretter en Nærhedsfond, som skal styrke de nære sundhedstilbud med fx flere sundhedshuse, medarbejdere og akutbiler.
• 10-15 flere akutbiler: Regeringen vil sikre hurtigere hjælp ved ulykker eller akutsygdom med 10-15 ekstra akutlæge- og akutbiler i områderne med den dårligste dækning i dag.
• 2.000 flere sygeplejersker: Der er stor mangel på sygeplejersker. Derfor vil regeringen optage 2.000 flere sygeplejersker mellem 2019 og 2022, end der er gjort mellem 2015 og 2018.
• 100 flere alment praktiserende læger: Almen praksis skal spille en større rolle, og vi skal have løst problemerne med lægedækning. Derfor vil regeringen løfte antallet af uddannelsesstillinger i almen medicin med 100.
• Under 1 pct. af sundhedsmedarbejderne påvirkes: Reformen påvirker under 1.000 af i alt 140.000 ansatte i regionerne, hvilket svarer til under 1 pct.

Regeringen vil forebygge unødige indlæggelser på sygehusene og sikre, at flere og bedre sundhedstilbud kommer tættere på den enkelte borger. Flere ukomplicerede behandlinger skal udføres af ens egen læge eller af det kommunale sundhedspersonale. På den måde vil vi sikre 500.000 færre ambulante besøg og have 40.000 færre indlæggelser på sygehusene frem mod 2025.

Skriv et svar