Ikke-kategoriseret

Visse seværdigheder

De kortuddannede ikke-brugere er mere tilbøjelige
til at gå på museer, når de er på ferie, særligt hvis
de kan opleve kendte seværdigheder.

Årsrapport 2018 Den nationale brugerundersøgelse for museer Side 38
De kvalitative interviews med kortuddannede ikke-bru- Visse seværdigheder har altså en særlig værdi på grund
gere viser, at der generelt er større villighed til at bruge et af deres historie. Her er der mulighed for at opleve
museum i løbet af en ferie, uanset om den bliver holdt i historiens vingesus, se verdens vidundere eller mærke
Danmark eller udlandet. Ikke-brugerne påpeger, at der historien på egen krop. Det at befnde sig på et historisk
i løbet af ferier for det første er tid til museumsbesøg, sted tilskrives derfor stor værdi blandt ikke-brugerne og
og for det andet, at de gerne vil lære om kulturen eller bidrager til, at de prioriterer at bruge museer i udlandet.
historien det sted, de besøger. “Jeg kan godt lide at besøge monumenter og historisk
“Vi besøger ofte egnsmuseer, når vi kører rundt med vigtige steder, fx Berlinmuren; der får man den der
campingvognen. Det er ikke noget, vi kører målrettet wow-efekt. Det skal være noget, hvor man opholder sig,
efter, men kommer vi forbi et, kan vi godt fnde på at hvor man kan se og høre med egne øjne og ører. Mærke
holde ind og se det.” historien på egen krop.”
– Mand, 68 år, grundskole, Faaborg-Midtfyn Kommune. – Mand, 71 år, erhvervsfaglig uddannelse, Herning
Kommune. “Man har vel bare tid, når man er på ferie, og så vil jeg
gerne lære noget. Hvis jeg oplever noget, som er spæn- Til trods for at de kortuddannede ikke-brugere er mere
dende, imens jeg rejser, så vil jeg gerne vide mere om tilbøjelige til at gå på museum på udenlandsrejser, er det
det. Så kan jeg godt fnde på at tage på museum.” fortsat ikke en høj prioritet. Vigtige faktorer, der spiller
ind i forhold til større villighed på ferier, er, at der er – Mand, 34 år, gymnasial uddannelse, Københavns mere tid og overskud samt en nysgerrighed over for at Kommune. opleve og forstå kulturen, når de er på ferie i udlandet.
For de interviewede ikke-brugere afholdes ferier oftest i
Danmark, men når de rejser til udlandet, hersker der en
generel opfattelse af, at der er visse kendte seværdigheder,
som skal besøges. Den samme opfattelse hersker ikke

blandt interviewpersonerne, når de er på ferie i Dan-
mark.

“Hvis vi er i udlandet, kunne vi godt fnde på at gå på
museum, hvis det er noget spændende, fx pyramiderne
eller noget andet, hvis man er i Egypten. De ting, som

man skal opleve. Der er også det der voksmuseum i Lon-
don [Madame Tussauds]. Det gad jeg også godt se.”

– Kvinde, 42 år, erhvervsfaglig uddannelse, Sønderborg
Kommune.

Skriv et svar