Ikke-kategoriseret

planens nederste venstre

For at lette overskueligheden på snittegninger, bør det overvejes, i hvilket omfang bygningsdelene der ligger bag snittet, skal medtages på snittegningen.

Diagrammer tegnes i vinklerne 30/60° og set fra planens nederste venstre hjørne. For at øge overskueligheden bør det overvejes at undlade at tegne forbrugsstederne (fx blandingsbatterier eller radiatorer), men i stedet blot at angive en typebetegnelse. Medie Betegnelser og dimensionering angives som vist på det illustrative eksempel.

tegningsstandarder er et sæt systemafhængige retningslinier for opsætning, detaljering, tekst og målsætning, symboler, signaturer og skravering og forkortelser på bygningstegninger. Med tegningsstandarder kan firmaerne fremover bruge tiden på projektets faglige indhold, frem for på tegning udseendet for derved at rationalisere tegning indsatsen. Man kan nu henvise til en fælles standard frem for selv at definere en for hver ny byggesag. Det er et fælles grafisk sprog for bygningstegninger, udviklet på tværs af vane og lokal praksis

Skriv et svar