denne tegningsstandard læses

Denne tegningsstandard indeholder specifikke anvisninger vedrørende projekttegninger indenfor VVS og ventilation. De faglige anvisninger supplerer de generelle anvisninger for udarbejdelse af bygningstegninger, der er angivet i den generelle tegningsstandard. Derfor skal denne tegningsstandard læses og anvendes sammen med den generelle tegningsstandard. Tegningsstandarden for VVS og ventilation er baseret på danske og internationale standarder for udarbejdelse af tegninger. En oversigt over relevante standarder er angivet i afsnittet Referencer. Tegningsstandarden er udarbejdet af en gruppe repræsentanter fra rådgivende ingeniører og udførende inden for byggebranchen. For yderligere information om projektorganisationen og de faglige repræsentanter samt tegningsstandarder nes struktur, indhold og anvendelsesområde henvises til forord og indledning i den generelle tegningsstandard.

Grundlaget for VVS- og ventilations planer er oftest arkitekt planer. På arkitekt planerne skal der kun forekomme informationer, som er relevante for VVS- eller ventilations planerne. Ligeledes bør arkitekt planerne nedtones i forhold til den pågældende VVS- eller ventilations plan. I nogle situationer påføres tegningerne markeringer af eksempelvis brandsektions afgrænsninger eller mindre dækningsområder for ventilationsanlæg – altså linier, der m.h.t. stregtyper og/elle

Leave a comment