mere til velfærd om året

Derudover findes VenS HISTORISKE RESULTATER
75 mia. kr. mere til velfærd
Ven har haft regeringsansvaret i 13 af de seneste 17 år. Vi har sat mennesket før systemet, og siden 2001 er der tilført hele 75 milliarder kroner ekstra til vores fælles velfærd. Vi har altså 75 milliarder kroner mere til velfærd om året end i 2001. I år bliver der tilført endnu mere. Og det vil der også blive i fremtiden, hvis det står til os.
Flere ansatte i sundhedsvæsenet
Ven har investeret massivt i sundhedsvæsenet. Vi har sørget for, at der er markant flere sygeplejersker og læger. Faktisk er der ansat så meget personale, at det svarer til, at der siden 2001 er ansat én læge og én sygeplejerske hver dag på nær om søndagen.
Kortere ventelister på sygehusene
Ven har skabt et mere effektivt sundhedsvæsen, hvor patienterne venter kortere tid på behandling. Faktisk er ventetiden på en operation blevet mere end halveret siden 2001.
Grøn strøm er mere end tredoblet
I 13 ud af de seneste 17 år har Ven haft statsministerposten og regeringsmagten. Og i den samme periode er andelen af grøn strøm i Danmark mere end tredoblet. Fra ca. 16. pct. i 2001 til knap 54 pct. i 2016. Det svarer til, at der hver dag er 320 flere danskere, der kan forsyne sig med grøn strøm.
Beskæftigelsesrekord
Der er sat beskæftigelsesrekord. Aldrig før har så mange mennesker haft et lønmodtagerjob i Danmark, som tilfældet er i dag. Siden folketingsvalget er der skabt 145.000 private job, og der er fremgang i beskæftigelsen i alle landsdele.
Færre på offentlig forsørgelse
Siden folketingsvalget i 2015 er antallet af personer på offentlig forsørgelse faldet med over 50.000. Og siden kontanthjælpsloftet trådte i kraft i april 2016, er antallet af personer i kontanthjælpssystemet faldet med over 25.000. Det betyder, at Danmark i dag har det laveste antal offentligt forsørgede i mere end 10 år.
Laveste asyltal i 9 år
Knap 3500 søgte asyl i Danmark i 2017. Det er det laveste antal asylansøgere siden 2008.

Comments (6)

On the last 3 d of TAM vehicle injection, mice also all received daily bromodeoxyuridine BrdU injections 150 mg kg d, i cialis generic buy

Jones BR, Darougar S, Mohsenine H, Porier RH azithromycin treats A Paradigms

I have also heard of women getting from Mexico on- line pharm accutane pros and cons

clomid before and after Clofazimine inhibits mycobacterial growth, binding preferentially to mycobacterial deoxyribonucleic acid DNA

I am sure you will receive more positive input in your quest for answers zithromax clamydia 2014; Vancouver Coastal Health, 2008, the steps listed in Checklist 74 must be completed

Leave a comment