Ikke-kategoriseret

skabe en brugeroplevelse

DISCOVERY

I opdagelsesfasen gælder det om at sætte sig ind i selve opgaven, forbere-
de research og samle inspiration. Her prøves man at sætte sig ind på bru-
gerens plads.Opgaven består i at skabe en brugeroplevelse, som er anderledes fra den
almene formidling. En oplevelse, som vækker fortællingen til live.

Der blev udformet et spørgeskema, for at få et overblik over, hvilke præfe-
rencer brugerne har ift. Installationer på H.C. Andersen museet. Hovedpar-
ten af de udspurgte tilhører aldersgruppen 15-24 år, og har angivet kønnet
mand. De fleste af de udspurgte kender H.C. Andersen, og over halvdelen
ikke har besøgt museet.

At man kan se hvordan forfatteren boede, samt oplevelsen af den gamle
atmosfære er nogle af de svar der gives på spørgsmålet, om hvad der fun-
gerede godt ved museet for dem der tidligere har besøgt det.
Der spørges også ind til hvilke typer af installationer, der typisk fanger bru-
gernes interesse når de besøger museer. Svarene på det spørgsmål, viser
en overordnet stor interesse for digitale installationer med Virtual Reality og
3D, eller blot interaktive installationer, hvor sanserne kan komme i spil.

Skriv et svar