Ikke-kategoriseret

type installationer

Til hvorfor det netop er denne type installationer der har brugernes interes-
se, svarer brugerne blandt andet, at de kan inddrages i oplevelsen og se alt,
det gør det mere spænde og sjovere at være på museum.

Der bliver tilkendegivet i survey ’en, at læsning generelt er noget der ikke
fanger deres interesse når de besøger museet. Ud fra disse svar, kan man
udlede at de unge mennesker ønsker en type installation som er interaktiv,
hvor sanserne kan være i spil. Installationen må gerne bestå af virtual Reali-
ty og 3D eller lign.

Ved brainstorm over hvad folk måske kunne tænke sig, fandt vi:

– VR/AR
– Film/lyd
– Visuelt

Nogle udfordringer i forhol til dette, som satte begrænsninger for at kunne
udvikle en prototype inden for var:

– Budget
– Teknik

Egne erfaringer fra området tages også i betragtning. Alle i gruppen har
været på museum og problemer vi især så var, at museum kan være uinte-
ressant og trænger til fornyelse. Der er prøvet med bl.a. VR på H.C. Ander-
sen museet og det var et plus.

Skriv et svar