Ikke-kategoriseret

med de kortuddannede

Andre interesser og manglende erfaring
med museer afholder de kortuddannede
ikke-brugere fra at bruge museer.

Årsrapport 2018 Den nationale brugerundersøgelse for museer Side 36
De kvalitative interviews med de kortuddannede “Det meste af det, som jeg er interesseret i, det ser jeg jo
ikke-brugere understøtter resultaterne fra spørgeske- programmer om på TV. Der får jeg al den viden, som jeg
maundersøgelsen, idet manglende interesse spiller en gerne vil have.”

afgørende rolle for ikke-brugernes fravalg af museer. – Mand, 68 år, grundskole, Faaborg-Midtfyn Kommu- Interviewpersonerne peger på en lang række af interesser ne. og hobbyer, fx sport, udendørsaktiviteter, teater og bio-
graf, som de foretrækker frem for at gå på museum. Derudover viser interviewene, at det har betydning,

om ikke-brugerne er vokset op med at gå på museer “I min fritid er jeg nok mere til det åndelige. Det inte- eller ej. De, der har haft en tradition for det i familien, resserer mig enormt meget. Og så går jeg rigtig meget har større opmærksomhed på museer – og tager uden i teateret. Det elsker jeg enormt højt! Jeg er vokset op tøven på museum i forbindelse med udenlandsrejser. De på Det Kongelige Teater. Min mor var operasanger, så ikke-brugere, som ikke er vokset op med museumsbesøg, jeg blev passet af tæppemændene. Jeg kan lide alt ved har derimod ikke en opmærksomhed på museer som en teateret; duften og livet derinde.” aktivitet i fritiden.
– Kvinde, 59 år, kort videregående uddannelse, Halsnæs “Jeg tror, det hænger sammen med, at museer ikke er en Kommune. ting, vi bare gjorde. Det er helt klart en prioritet, hvis
“Jeg spiller bridge en gang om ugen, og så er jeg medlem jeg er ude at rejse og ikke er hjemme. Fx har jeg boet
af hjemmeværnet. Det bruger jeg meget tid på. Og så hele mit liv i København, men jeg har aldrig været på
havearbejde – det bliver man nødt til, når man har en Rosenborg og set kronjuvelerne.”
stor have.” – Mand, 33 år, kort videregående uddannelse, Køben-
– Mand, 71 år, erhvervsfaglig uddannelse, Herning havns Kommune.
Kommune.
“Politik interesserer mig som almindelig borger, og
så spiller jeg Dungeons and Dragons. Jeg læser også
skønlitteratur, men det meste af min tid bruger jeg på at
træne op til cykelløb, også for at få motion.”

– Mand, 33 år, kort videregående uddannelse, Køben-
havns Kommune.

Flere peger på, at de foretrækker udendørsaktiviteter.
Der er generelt en opfattelse af, at det, som man kan se
på museerne, også kan opleves gennem TV-programmer
eller læses online.

Skriv et svar