Ikke-kategoriseret

serer mig ikke

I de kvalitative interviews tegner der sig et billede af, at “Kultur og samfund interesserer mig. Jeg synes, mange

de kortuddannede ikke-brugere oplever museerne som museer fokuserer på kunst og skulpturer, og det interes-
lærerige, men også kedelige og gammeldags. Generelt serer mig ikke. Hvis der var et museum om dansk eller

huskes museumsbesøg som dårlige oplevelser på ekskur- nordisk kultur, og hvordan det er udviklet gennem de
sioner med skolen. Indtrykkene fra de besøg er indlejret sidste 100 år, så ville det være spændende. Jeg ved ikke,
i ikke-brugerne i forhold til deres holdning til museer og om vi har det allerede – jeg kan i hvert fald ikke komme
er dermed blevet en barriere for at gå på museer. i tanke om noget.”

“Jeg har et minde fra folkeskolen om, at museer er helt – Kvinde, 22 år, gymnasial uddannelse, Gladsaxe Kom-
vildt kedelige. Det er et traume, der stadig sidder i mig. mune.

Det er nok derfor, jeg ikke tager på dem. Fordi jeg på De tidligere museumsoplevelser bidrager samtidig til, at forhånd tænker, at det er kedeligt.” ikke-brugerne har en forældet opfattelse af museer. I fere
– Kvinde, 29 år, erhvervsfaglig uddannelse, Aalborg tilfælde var ikke-brugerne også i tvivl om, hvorvidt noget
Kommune. reelt var et museum.
De tidligere museumsoplevelser bidrager til, at ikke-bru- “Jeg var på Den Blå Planet – er det et museum?”
gerne afskriver museer som relevante for dem. Det bety- – Mand, 27 år, gymnasial uddannelse, Gribskov Kom- der samtidig, at de i mindre eller ingen grad holder sig mune. opdateret om, hvilke udstillinger og museer der fndes i
Danmark. Det begrænsede kendskab til museumstilbud Interviewene viser, at kombinationen af tidligere dårlige
i Danmark bliver dermed også en barriere for ikke-bru- oplevelser på et museum og manglende kendskab til
gerne. de mangfoldige museumstilbud, der fndes i Danmark,
bliver en barriere for at bruge museerne. “Jeg er nok ikke særlig opmærksom på særudstillingerne
på de forskellige museer. Jeg hører slet ikke om dem!”
– Mand, 67 år, erhvervsfaglig uddannelse, Odense
Kommune.

Skriv et svar