Ikke-kategoriseret

udviklet indhold

Derudover udvikler museet konsekvent en indholdsdel til deres hjemmeside, hver gang de laver ud-
stillinger og aktiviteter i museet – og disse er gerne brugerinddragende og interaktive. Det skal dog

nævnes, at en lang række danske museer har udviklet indhold til forskellige målgrupper på deres

hjemmesider, men oftest ses det som enkeltstående tiltag og ikke som en konsekvent del af deres sam-
lede formidling. Statens Museum for Kunst har gennem en femårig periode fokus på at bringe museet

helt i front med den digitale kunstformidling, hvilket blandt andet inkluderer en ny hjemmeside, en
nyt online samlingsunivers og forskellige digitale aktiviteter som Web-TV, spil og en museumsblog, og
indtil videre virker det meget lovende i forhold til de brugere, der måtte ønske “at deltage aktivt”, “at
blive underholdt” eller “at lære noget nyt”.

Undersøgelsen af de danske museers brugere og webbrugere vil blive suppleret med en ikke-bruger-
undersøgelse i 2011, så museerne sammenlagt vil have en stor viden om deres brugere at basere deres

formidlingstiltag på. Men det er dog ikke tilstrækkeligt, hvis museerne skal kunne imødekomme bru-
gernes krav og forventninger til museumsoplevelserne i fremtiden. Eksempelvis vil det være nyttigt

med supplerende viden om brugernes identitetsrelaterede motivationer og kompetencer, hvis formid-
lingen skal føre til læring. Endvidere vil det være nyttigt med en grundigere viden om webkommunika-
tion og webadfærd og om mulighederne og begrænsningerne ved webbaseret læring. De følgende af-
snit skal ses som et forsøg på at bidrage til et mere nuanceret billede af museernes web- såvel som

almindelige brugere. Disse perspektiver vil blive samlet i en udvidet segmentbeskrivelse, som vil dan-
ne afsæt for mine løsningsforslag til, hvordan museer vil kunne udvikle deres kommunikation med og

Skriv et svar