Ikke-kategoriseret

langt højere

“kan det tænkes, at vi

som brugere ikke altid ved, hvad det er vi vil have, før vi har det?” I forlængelse heraf er det også uvist,

hvilke forventninger ikke-brugerne har. Sammenligner man med internationale museumshjemmesi-
der udvikles og udforskes indholdsniveauet i langt højere grad. Eksempelvis har Smithsonian Museum

i Washington oprettet en Smithsonian 2.0 blog og en wiki, hvor de i fællesskab med brugerne udvikler
og diskuterer museets nye web- og mediestrategi. Formålet lyder som følger:

”1. Involve internal and external stakeholders, experts, and the general public (our custom-
ers! the people we serve!) in the development of the Smithsonian’s Web and New Media

Strategy.
2. Provide a transparent, fast, and durable medium for strategy development and refinement
3. Demonstrate the potential of an open, public process”
Brugerne kan deltage på wikien, hjemmesiden, bloggen eller uploade en kort film til YouTube, hvor de
kan besvare dette spørgsmål:

Som tidligere nævnt har Brooklyn Museum benyttet deres hjemmeside til at åbne museet op for bru-
gerne og til at tiltrække nye brugergrupper som et led i strategien “Let us come to you”, hvor museet

Skriv et svar