Ikke-kategoriseret

sig at være

INTERPRETATION
Her tages viden fra opdagelsesfasen og fortolkes. Der ses på hvad, der
er lært og prøver at få det til at give mening.
De overordnede emner viste sig at være teknik og fortælling. Dette var
de to ting, som skulle arbejdes på at få ført sammen til en brugerople-
velse.

Svarene på spørgeskemaet viste, at brugene efterspurgte noget, som
kunne gøre oplevelsen mere spændene. Især gennem digitale installa-
tion, viste de adspurgte interesse. Da brugerundersøgelserne viste at ik-
ke-brugerne synes museer var blandt andet gammeldags og kedelige,
vil lige netop en brugeroplevelse, som kunne fortælle om H.C. Andersen
på en anden måde, ved hjælp af f.eks. teknik kunne løfte lige nøjagtig
denne opgave.

Skriv et svar