Ikke-kategoriseret

vi skabe en app

IDEATION
Her dannes en masse idéer ved hjælp af brainstorming, hvor der bruges
den viden og erfaring opnået fra før.
Med informationsappen ville vi skabe en app, som ville gøre det nemt for
brugeren at se aktiviteter og info omkring museet. Det ville fange flere unge,
som ofte ikke går på museum og rette op på tanken om at museer var gam-
meldags.

Denne app kunne videreudvikles og indeholde mange forskellige ting, som
kunne lokke folk til at tage på museum.

Skattejagten skulle være en app, som ville få folk til at komme godt rundt på
museet og lægge mærke til nogle flere ting. Det skulle være en skattejagt,
hvor man ved hver ting skulle svare på spørgsmål omkring det, man havde
fundet. Dette ville få folk til at læse hvad der stod på infotavlerne,
samt gøre det mere spændende for børn. Hvis man svarede rigtig kunne
man få point, som kunne bruges i souvinirshoppen.
Denne app kunne videreudvikles således, at når man kom hen til en post, så
kunne man bruge telefonen på den til der var fundet. Det kunne f.eks. være
at man kunne tage telefonen op foran en genstand og den via augmented
reality blev vagt til live.

Idéerne vi fandt frem til var:
– Informationsapp
– Skattejagt,
– Eventyrligt rum

Skriv et svar