Ikke-kategoriseret

viser også at

Derudover er der blevet set på nogle brugerundersøgelser omkring museer
i Danmark fra fra kulturstyrelsen.

Det er særligt kvinder, højtudannede og borgere fra 50 år og opefter, der be-
søger museerne. Undersøgelsen viser også at 92% besøger museer sammen
med andre.

I undersøgelsen blev der også spurt hvordan både bruger og ikke-brugere af
museer vil beskrive dem.

Trofaste museumsgæster, der har været på museum i løbet af det seneste
år, (44% af den danske befolkning) beskriver museer således:
– åbne
– opfindsomme
– udviklende
– moderne til at beskrive museerne
De resterende, ikke-brugerne beskriver i stedet i højere grad museer som:
– gammeldags
– støvede
– kedelige
– afviklende
– uopfindsomme
– lukkede

39% af ikke-brugerne, svarer derudover at udstillinger og events, der interes-
serer dem, kunne få dem til at besøge et museum.

Skriv et svar