Ikke-kategoriseret

se vores webinar og derefter

UI,UX og Usability
Dagens opgave:
Vi har lavet en video(35 min) hvor vi gennemgår de begreber som er vigtige for at kunne lave et godt user interface med god UX og Usability. Først skal I se vores webinar og derefter lave de 4 opgaver i den rækkefølge som de bliver præsenteret. Vi håber I tager godt imod vores første webinar og kan se igennem fingre med klipning, fnis, barn, hund osv… God fornøjelse 🙂
I finder opgaverne på følgende side.
Vi vil være tilstede løbende hele dagen, så hvis der opstår spørgsmål eller tvivl, så skriv i følgende ark eller send en mail hvis I vil mødes på Meet:

Dagens læringsmål:
Jeg kan forklare begrebet UX
Jeg kan forklare begrebet UI
Jeg kan forklare begrebet Usability

Formålet med dagen er at I opnår en forståelse for begreberne UX, UI og Usability. Det sker gennem et kort oplæg samt fire små opgaver.

Litteratur til dagen: Se jeres klasserum på ItsLearning

I finder øvrigt materiale til dagen her:
Udgangspunktet for dagen er at i arbejder sammen i jeres modul 5 grupper. I mødes (virtuelt) i gruppen (fx via skype). På mødet aftaler I hvordan I sammen, bedst kan lave dagens opgaver og opnå dagens læringsmål. Jeres plan skrives ned i et google doc, I følgende mappe: Indsæt linket til jeres plan i følgende regneark:
samme ark udfylder I også felterne ”Tidspunkt for gruppens første møde”, “Tilstedeværende i mødet” og “Fraværende i mødet” sidstnævnte gerne med årsag. Følg jeres plan, og når dagen er omme angiver I hvorvidt I nåede målet i ”er læringsmål opnået ?”. Og hvis ikke det er nået, hvornår og hvordan I forventer at arbejde videre med at opnå læringsmålene.

Skriv et svar