Ikke-kategoriseret

som interesserer dem

Muligheder for øget brug af museer

Flere ikke-brugere vil gå på museum oftere, hvis muse-
erne beskæftiger sig med temaer, som interesserer dem.

De vil også komme, hvis det er billigere, eller hvis de har

nogen at gå på museum sammen med. Der er ikke mar-
kante forskelle mellem kortuddannede og alle ikke-bru-
gere, når det handler om, hvad der kan motivere til øget

brug af museer.
Den gruppe, der ikke kommer på museum, fordi de ikke

har nogen at følges med, lægger vægt på den sociale di-
mension ved at gå på museum. 62% af de ikke-brugere,

som ikke kender nogen at gå på museum med, vurderer,
at de ville bruge museerne, hvis de havde nogen at følges
med.

Interesser i fritiden
Ikke-brugerne vil gå på museum oftere, hvis museerne
beskæftiger sig med temaer, som interesserer dem, og
som de kan relatere til.
De interesserer sig for forskellige områder, herunder
især TV og flm, sport, bøger, musik, hus og have samt
mad. Det kan tyde på, at det er nogle af de emner eller
tematikker, som museerne kan arbejde med, hvis de vil

Figur 6.13: Ikke-brugeres fritidsinteresser være relevante for ikke-brugerne.

Der er kun mindre variationer mellem interesserne
blandt de kortuddannede og alle ikke-brugere. For begge
grupper er det særligt TV og flm, der optager dem.
Derudover er de kortuddannede ikke-brugere særligt
interesserede i musik samt hus og have.

Skriv et svar