Ikke-kategoriseret

venner og familie højt

De kortuddannede ikke-brugere prioriterer
tid med venner og familie samt afslapning, og
så er prisen en barriere.

Årsrapport 2018 Den nationale brugerundersøgelse for museer Side 32

Interviewene med ikke-brugerne viser, at de vægter “Museum efter arbejde om aftenen gør jeg i mindre må-
socialt samvær med venner og familie højt, og generelt lestok, fordi man tit skal bevæge sig og være lidt aktiv. I

foretrækker de at tilbringe tid på caféer eller til middage teateret, der sidder man med øjne og ører og nyder det.”
i stedet for at tage på museum. – Mand, 59 år, erhvervsfaglig uddannelse, Københavns
“Jeg synes ikke, jeg har så meget tid, så det er mest fami- Kommune.
lie, venner og afslapning, som jeg bruger min fritid på.” Der hersker altså blandt de kortuddannede ikke-brugere
– Kvinde, 37 år, erhvervsfaglig uddannelse, Ishøj Kom- en forventning om, at aktiviteter i fritiden er afslappende
mune. og sociale.
Dertil handler fravalget om, at man mangler nogen at Endnu en barriere, der er udtalt blandt ikke-brugere, er
tage på museum med, da hovedparten af interviewper- prisen for at gå på museum. Det går både på, hvorvidt
sonerne gav udtryk for, at de ikke vil tage på museum de vurderer, at det er pengene værd, og om de har råd til
alene. det.
“Jeg gider bare ikke tage på museum. Så meget interesse- “Hvis nogen spørger mig, om jeg vil med på museum,
rer det mig bare ikke – og slet ikke alene! Det skal være så vil jeg normalt spørge: ‘Hvad koster det?’. For jeg vil
sammen med nogen, men alene – det gider jeg ikke.” gerne vide, hvad det koster, i forhold til hvad jeg får ud
af det. Man er vel nordjyde.” – Mand, 67 år, grundskole, Kalundborg Kommune.
– Kvinde, 29 år, erhvervsfaglig uddannelse, Aalborg Det sociale aspekt i museumsbesøget er vigtigt, fordi det Kommune. at se venner og familie i fritiden har høj prioritet. Flere
af interviewpersonerne nævner netop det sociale aspekt Prisen som barriere handler ikke kun om billetprisen, for
som noget, de tænker tilbage på fra tidligere museums- ikke-brugerne kendte den ikke. Barrieren handler om

besøg, som de har kombineret med god mad og godt det samlede regnestykke for, hvad en museumstur inklu-
samvær. sive mad og transport koster. Specielt prisen på ofentlig

transport blev udpeget som en barriere. “Nogle museer ligger virkelig i fotte omgivelser, hvor
man kan spise en lækker og hyggelig frokost sammen. “Jeg ville ønske, at transporten ikke var så dyr. Der ville
Det er en stor del af oplevelsen.” nok komme fere, hvis det var lidt billigere at køre med
tog, og så ville jeg ønske, der var lidt mere i nærheden af, – Kvinde, 74 år, erhvervsfaglig uddannelse, Guldborgs- hvor jeg bor.” und Kommune.

– Kvinde, 74 år, erhvervsfaglig uddannelse, Guldborgs- Et museumsbesøg opleves i mindre grad som afslappen- und Kommune. de og i højere grad som krævende blandt interviewperso-
nerne. Det skyldes, at ny viden skal tilegnes ved at læse i

udstillinger, at man bevæger sig rundt i løbet af muse-
umsbesøget, og at man samtidig skal forholde sig til det,

man oplever, og sætte det ind i en kontekst.

Skriv et svar